คลิก เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนท์ - Tieca
Home » members » คลิก เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนท์
OEC GLOBAL EDUCATION logo

คลิก เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลแทนท์

Address

6 ซอย วรพงษ์ (สามเสน ซอย 6) ถ.พระสุเมร ต บ้านพานถม อ. พระนคร กทม 10200

Facebook

Program Specialization

High School
Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
Canada
New Zealand
Switzerland
UK

About Company

ก่อตั้งขึ้นในปี 2007โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ประเทศ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ตั้งแต่เรียนภาษา เรียนมัธยม ระดับปริญญาตรี รวมถึงปริญญาโท หรือหลักสูตรซัมเมอร์โปรแกรม Click จะช่วยให้การเดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศของน้องๆเป็นไปโดยสะดวกและง่าย

Branch information