TIECA Study Abroad Virtual Fair 36th - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » Education Tips » TIECA Study Abroad Virtual Fair 36th

TIECA Study Abroad Virtual Fair 36th

Tieca 2021 Cover (1650 x 850 px)
admin
ตุลาคม 14, 2021

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ  (TIECA) ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่สนใจในการศึกษาต่อต่างประเทศ เข้าร่วมงาน TIECA Study Abroad  Virtual Fair 36th  ฟรี ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10.00 – 18.00 น.  โดยเป็นงานนิทรรศการ จำลองสภาพแวดล้อมของการจัดงานแบบเสมือนจริง เพียงแต่ย้ายสถานที่จัดงานมาจัดแบบออนไลน์แทน เนื่องจากไม่สามารถจัดงานที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากได้

การจัดงานครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นมากกว่า  80 สถาบัน จากหลากหลายประเทศ ทั่วโลกคือ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ โปแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา จากทุกระดับการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ, เรียนต่อมัธยม, ระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร Certificate หรือ Diploma ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน จะได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการศึกษาทุกระดับในสถาบันที่ตนเองสนใจ และมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันต่าง ๆ โดยตรง ผ่านการ Chat หรือ VDO Call นอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญจากเอเจนซี่ที่เป็นสมาชิกของ TIECA คอยให้ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยตอบคำถามเป็นภาษาไทยให้กับน้อง ๆ และผู้ปกครองที่สนใจอีกด้วย  

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2021 ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/TIECA-Study-Abroad-Virtual-Fair-36th

 

เกี่ยวกับ TIECA

TIECA เป็นองค์กรซึ่งพัฒนามาจากชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบุคคลและองค์การที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2533 จากสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งจำนวนเพียง 12 บริษัท ซึ่งได้เติบโตและพัฒนาจนปัจจุบันมีสถานภาพเป็นสมาคมทางวิชาชีพด้านแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยในขณะนี้มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้นรวม 72 บริษัท ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 11 กันยาย 2540 นอกจากนี้บทบาทในการส่งเสริมวิชาชีพด้านการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของสมาคมฯ ยังเป็นที่ยอมรับสำหรับองค์กรการศึกษาและสหพันธ์การศึกษานานาชาติ

 

TIECA เป็นสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อต่างประเทศเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  นอกจากนั้น TIECA ยังเป็นองค์กรแห่งแรกที่จัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครั้งที่ 36  กว่า 30 ปีที่ผ่านมา ผลงานและชื่อเสียงของสมาคมฯ ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  สมาคมฯ เป็นสมาชิกสหพันธ์การศึกษานานาชาติ  (FELCA – Federation of Education and Language Consultant Associations) ประกอบไปด้วยสมาคมการศึกษาต่อต่างประเทศทั่วโลก ทำให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับข่าวสารข้อมูล การร่วมมือทางวิชาการจากต่างประเทศอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  นอกจากนี้ TIECA ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีและมีโอกาสทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ อาทิ Australian Trade and Investment Commission, Trade Commissioner – Embassy of Canada, British Council, U.S. Department of Commerce – International Trade Administration, และEducation New Zealand – New Zealand Embassy

Partners-001

แนะนำพันธมิตร Platinum & Gold