บริษัท วิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด - Tieca
Home » members » บริษัท วิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

บริษัท วิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

Address

อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 503/22 ถนนศรีอยุธยา แขวงถน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Program Specialization

High School
Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
New Zealand
UK

About Company

"Vision UK Education Centre เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำที่ดีที่สุดกับนักเรียนมากว่า 17 ปี เราคือ British Boarding School Placement & Summer School Specialist ที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนชั้นนำในประเทศ และผู้ปกครองมากกว่า 2,000 ครอบครัวที่ส่งบุตรหลานไปหาประสบการณ์ในโครงการ UK Summer Course และศึกษาต่อในระยะยาวในระดับประถม มัธยม ปริญญาตรี และปริญญาโท Vision UK มีความมุ่งมั่นดูแลนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนแบบสมาชิกในครอบครัว โดยให้คำแนะนำที่ถูกต้อง และเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกครอบครัว เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของนักเรียนทุกคนจนจบการศึกษาและบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเอง โดยตัวแทนของ Vision UK จะเดินทางไปเยี่ยมสถาบันและพบปะนักเรียนที่ประเทศอังกฤษทุกๆ 6 เดือน"

Branch information