บริษัท ทาร์เก็ท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด - Tieca
Home » members » บริษัท ทาร์เก็ท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

บริษัท ทาร์เก็ท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

Address

309 ถนน นราธิวาสฯ 24 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ 10120

Program Specialization

High School
Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
New Zealand
Switzerland
UK
USA

About Company

"การมีส่วนในอนาคตการศึกษาของนักเรียน คือความภูมิใจและหน้าที่ของทีมงานทาร์เก็ท เอ็ดดูเคชั่น เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จในวันนี้ คือ ก้าวสำคัญของความสำเร็จอื่นๆที่จะตามมาในวันข้างหน้า"

Branch information