ศตะดีวิศว์ - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » ศตะดีวิศว์
OEC GLOBAL EDUCATION logo

ศตะดีวิศว์

Address

28/10 ซอยสุขุมวิท 61 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Facebook

Telephone

Program Specialization

High School
Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Canada
China
Switzerland
UK
USA

About Company

Studywiz เริ่มดําเนินการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ปีพศ.2528 โดยเป็นสํานักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาต่างๆตั้งแต่ระดับมัธยมไปจนถึงวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทุกงบประมาณ และทุกสาขารวมทั้งสถาบันการแพทย์ และทันตแพทยใ์นประเทศต่างๆ ประเทศหลักที่ให้บริการได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ไอร์แลนด์ ประเทศจีน รัสเซีย โปแลนด์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมันี สวิตเซอร์แลนด์ ไซปรัสและอิตาลี

Branch information

สาขา เชียงใหม่

Address
191 ห้อง 5D ชั้น 5 อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ไทย
Telephone
Fax
Line ID
อีเมล