บริษัทรีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอดูเคชั่นจำกัด - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » บริษัทรีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอดูเคชั่นจำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

บริษัทรีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอดูเคชั่นจำกัด

Address

เลขที่ 170/51 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Facebook

Line

Program Specialization

Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
Canada

About Company

"บริษัทรีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอดูเคชั่นจำกัดเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพศ. 2522 และให้บริการที่หลากหลายในด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาแก่ลูกค้าชาวไทยตลอดมา จนในที่สุดได้ย้ายมาที่ทำการปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเองเมื่อเดือนมกราคมปีพศ.2543 รีเจนซี่ฯ ดำเนินธุรกิจจากการบริการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ต่อมาในปีพศ. 2523 รีเจนซี่ฯ บุกเบิกจัดหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในประเทศสิงคโปร์ขึ้นเป็นครั้งแรก นับแต่นั้นมา นักเรียนจำนวนกว่า 100,000 คน เลือกใช้บริการการศึกษาในต่างประเทศของรีเจนซี่ฯ ทั้งในแบบหมู่คณะและส่วนบุคคล พนักงานรีเจนซี่ฯทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์มานาน บางคนจบการศึกษาจากต่างประเทศ และหลายคนร่วมงานกับเรามานานกว่าทศวรรษ บริการด้านการศึกษา หัวใจของบริการด้านการศึกษาของเราคือการแนะแนว รีเจนซี่ฯ บริการให้คำปรึกษานักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยแนะนำหลักสูตรและสถานศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของนักเรียน เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาของรีเจนซี่ฯ มีความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาในหลากหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ อาทิ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสิงคโปร์ และยังมีหลักสูตรเรียนภาษาจีนกลางในประเทศจีนและสิงคโปร์อีกด้วย เรามีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ กรุณาติดต่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่แนะแนวของเราเพื่อรับบริการ รีเจนซี่ ฯ มีชื่อเสียงในด้านการจัดหลักสูตรเรียนภาษาในต่างประเทศสำหรับคณะนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน/พฤษภาคม มิถุนายน/กรกฎาคม (สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ) และตุลาคม เราคัดเลือกเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพการสอน และมีความเข้าใจตลอดจนดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างดี ท่านสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดหลักสูตรและรายการอื่นๆ ได้ ที่สำนักงานบริษัท"

Branch information