บริษัท ภูริช ทราเวล จำกัด - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » บริษัท ภูริช ทราเวล จำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

บริษัท ภูริช ทราเวล จำกัด

Address

122 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Facebook

Telephone

Line

Program Specialization

Language/ Summer Course

Country Specialization

Australia
Canada
New Zealand
UK
USA

About Company

"บริษัท ภูริช ทราเวล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี คศ.1998 เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในต่างประเทศ เรียนภาษาระยะสั้น และจัดการเยี่ยมชมโรงเรียนในต่างประเทศให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน บริษัทของเรายังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ EQI ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาในภาครัฐของประเทศออสเตรเลียอีกด้วย"

Branch information