สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
OEC GLOBAL EDUCATION logo

สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

Address

29/19-21 ถ.พิบูลสงคราม เมือง นนทบุรี 11000

Telephone

Program Specialization

High School
Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
Canada
China
New Zealand
Switzerland

About Company

"PASA เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาอย่างมีมาตรฐานสูง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือนักเรียนไทยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตามที่ต้องการเพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการศึกษาในอนาคต นอกจากการให้บริการข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้ว PASAยังเติมเต็มความต้องการของนักเรียน โดยการจัดนิทรรศการทางการศึกษา บริการข้อมูลด้านทุนการศึกษา ข่าวสารการศึกษา สนับสนุนข้อมูลโดยฝ่ายการศึกษาของสถานทูตประเทศต่างๆ องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนสถาบันจากต่างประเทศที่เราเป็นตัวแทน PASA เชื่อมั่นว่าการให้คำแนะนำ ปรึกษา บริการข้อมูลข่าวสาร ของเราจะตอบโจทย์ของนักเรียนอย่างแท้จริง" Summer, Language, Middle School and Secondary School, Academic Perparation, Undergraduate Pathway, Undergraduate Program, Granduate Program, PhD. Australia, Singapore, Philippines, Tawan, Malta, UK, Spain, Netherlands, Korea, India, Austria, Dubai, New Zealand, USA, Sweden, Switzerland, Malaysia, France, Canada, Italy, China, Japan

Branch information