โออีจี ( บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด) - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » โออีจี ( บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด)
OEC GLOBAL EDUCATION logo

โออีจี ( บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด)

Address

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Telephone

Program Specialization

High School Exchange
Language/ Summer Course
Work and Travel/ Study

Country Specialization

Canada
China
UK
USA
Belgium

About Company

OEG ให้บริการด้านการเรียนต่อต่างประเทศ และเชี่ยวชาญด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยม ทั้งในประเทศอเมริกา แคนาดา และยุโรป และ ยังเป็นผู้ริเริ่ม โครงการ Work and Travel USA แห่งแรกในประเทศไทย ทีได้รับความไว้วางใจสูงสุด นอกจากนี้ ยังจัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน และให้บริการด้านวีซ่า

Branch information

OEG สำนักงานสาขา เชียงใหม่

Address
101 หมู่ 14 ซ.6 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
Telephone
Fax
Line ID
อีเมล
Chiangmai@oeg.co.th