ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อนิวซีแลนด์ เอ็นแซด สตั๊ดดี้ - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อนิวซีแลนด์ เอ็นแซด สตั๊ดดี้
OEC GLOBAL EDUCATION logo

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อนิวซีแลนด์ เอ็นแซด สตั๊ดดี้

Address

35 อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 10 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Facebook

Telephone

Line

Program Specialization

High School
High School Exchange
Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

New Zealand

About Company

NZ Study ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ จากหน่วยงานการศึกษา สถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) และเป็นตัวแทนในการติดต่อสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์ทุกระดับชั้น

Branch information

NZ Study (Thailand) อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 10

Address
Telephone
Fax
Line ID
อีเมล