บริษัทคิงส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » บริษัทคิงส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

บริษัทคิงส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

Address

9/9 เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์พระราม 9 ชั้น 11 ห้อง 1108 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

Facebook

Telephone

Program Specialization

High School
Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
Canada
New Zealand
UK
USA

About Company

"คิงส์ เอ็ดดูเคชั่นแนล เซอร์วิส หรือ KES เป็นสมาชิกของ สทศ หรือ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (International Education Association of Thailand ) (TIECA) สมาคมทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย KES เริมให้บริการการแนะแนวการศึกษา มีความชำนาญและมีประสบการณ์การแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนไทย ทุกระดับ มากว่า 20 ปี • แนะนำการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ ตลอดปี หรือ ระหว่างช่วงปิดภาคเรียนช่วงสั้นๆ • แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยม ที่ Boarding Schools หรือโรงเรียนเอกชน ในต่างประเทศ • แนะนำการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท • แนะนำข้อมูลเรื่องสถานศึกษา หลักสูตร ระเบียบการสมัคร และจัดการสมัครเรียน • แนะนำการเตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่าและให้บริการยื่นวีซ่า"

Branch information