เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น - Tieca
Home » members » เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น
OEC GLOBAL EDUCATION logo

เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น

Address

68-68/6 อาคาร เอส แอนด์ บี, ชั้น 1 ห้อง 103-104, ถนนปั้น สีลม, บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Program Specialization

High School
Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
Canada
New Zealand
Switzerland
UK

About Company

“เฟอร์เธอร์ เอ็ดดูเคชั่น” ให้บริการแบบครบวงจร ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาไทย ได้ประสบความสำเร็จกับการศึกษาต่อในต่างประเทศสมตามความมุ่งหวัง อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ด้วยการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานอันเป็นที่รัก ตลอดระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

Branch information