เอกธนา ฮอสปิตอลลิตี้ เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » เอกธนา ฮอสปิตอลลิตี้ เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส
OEC GLOBAL EDUCATION logo

เอกธนา ฮอสปิตอลลิตี้ เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส

Address

57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ห้อง 1509 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

Telephone

Line

Program Specialization

Undergrad/ Graduate
Scholarship

Country Specialization

Australia
China
Switzerland
UK
Denmark

About Company

บริษัท เอกธนา ฮอสปิตอลลิตี้ เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของสถาบันสอนการโรงแรม 6 แห่งคือ Glion (Switzerland), Les Roches (Switzerland), Les Roches (Spain), Les Roches Jin Jiang (China), Kendall College (U.S.A.) และ Blue Mountains (Australia)

Branch information