บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ จำกัด - Tieca
Home » members » บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ จำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ จำกัด

Address

128/339 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 31 ห้องเอฟ แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400

Facebook

Telephone

Line

Program Specialization

Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
Canada
New Zealand
Switzerland
UK

About Company

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ จำกัด เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศกว่า 200 แห่งทั่วโลก เพื่อแนะแนวให้ข้อมูล ดำเนินการสมัคร และเป็นสื่อกลางติดต่อประสานงาน จัดหาที่พัก ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าแทนนักเรียน การบริการข้างต้นนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้สมัคร

Branch information