บริษัท เอ็ดดเคชั่น อบอร์ด จำกัด - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » บริษัท เอ็ดดเคชั่น อบอร์ด จำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

บริษัท เอ็ดดเคชั่น อบอร์ด จำกัด

Address

654 ถ. พหลโยธิน 30 (2-1-2) จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพ 10900

Facebook

Telephone

Program Specialization

High School
Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate
Scholarship

Country Specialization

UK

About Company

แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ เป็นหลักโดยมีผู้ดูแลประจำที่ประเทศอังกฤษ หลักสูตรซัมเมอร์รวมถึงภาษาอังกฤษระยะยาวหลักสูตรระดับปริญญาตรี โทโดยสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาที่บริษัทเป็นตัวแทน บริษัทไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

Branch information