เอ็ดเน็ท จำกัด - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » เอ็ดเน็ท จำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

เอ็ดเน็ท จำกัด

Address

ยูนิต 2015 อาคาร SPACES Phahon 19 เลขที่ 1687/1 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900

Facebook

Telephone

Line

Program Specialization

Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
Canada
New Zealand
Switzerland
UK

About Company

"บริษัท เอ็ดเน็ท จำกัดก่อตั้งในปี 2539ด้วยประสบการณ์มากกว่า24 ปีใส่ใจทุกความต้องการ บริการอย่างมืออาชีพด้วยจรรยาบรรณ เพื่อความสำเร็จโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตการศึกษาจากต่างประเทศและงานแนะแนวอย่างต่อเนื่อง •เป็นตัวแทนสถาบันที่มีชื่อเสียงและก.พ. รับรองมากกว่า 300 สถาบัน ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น • เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพดูแลเอาใจใส่ทุกความต้องการมุ่งเน้นเพื่อความสำเร็จ ด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ • ตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีห้าแยกลาดพร้าว/พหลโยธิน24 บริการของเอ็ดเน็ท • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนโดยตรงของสถาบันรัฐบาลและเอกชนที่มีคุณภาพ • ให้คำแนะนำ จัดหาที่เรียนและดำเนินการสมัครเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาเอก รวมทั้งสายวิชาชีพ เพื่อการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว • ดำเนินการทุกขั้นตอน รวมทั้งการยื่นวีซ่า ที่พัก ประสานงานรับส่งจากสนามบิน และตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษ ให้ทั้งนักเรียนและครอบครัว • จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ เป็นรายบุคคล • ให้บริการแนะแนว ‘วิชาที่ใช่อาชีพที่ชอบ’ เพื่อการค้นหาตัวตนและอาชีพที่เหมาะสม • จัดโครงการและประสานงานเพื่อการศึกษาและดูงานให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน • ให้ข้อมูล ช่วยเหลือ แนะแนวเพื่อทุนการศึกษา • เป็นศูนย์สมัครสอบ IELTS และ Pearson PTE"

Branch information