บริษัท เซนทอรี่ จำกัด - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » บริษัท เซนทอรี่ จำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

บริษัท เซนทอรี่ จำกัด

Address

109/89 หมู่ 9 ถนน เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Facebook

Telephone

Program Specialization

Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia

About Company

"บริษัท เซนทอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ www.educatepark.com เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี 2004 โดยมี วัตถุประสงค์หลักคือ ให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการไป เรียนต่อ ศึกษาต่อ ในระดับ มัธยม, วิชาชีพ, ป.ตรี, และป.โท รวมถึง เรียนปรับพื้นฐานที่ประเทศเจ้าของภาษา เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายการศึกษาต่อ มีประสบการณ์โดยตรง จะเป็นผู้ให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตรที่เหมาะสม การวางแผนการศึกษา สถาบันที่มีคุณภาพ งบประมาณที่ต้องเตรียม ประเภทของที่พัก รวมถึงคำแนะนำและการดำเนินเรื่องวีซ่า"

Branch information