บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด - Tieca
Home » members » บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด

Address

21/16 อาคารบี โครงการอาร์ซีเอ ถนนพระรามเก้า บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

Facebook

Telephone

Program Specialization

Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
Canada
New Zealand
Switzerland
UK

About Company

"บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญา ระดับต่ำกว่าปริญญา และคอร์สภาษาอังกฤษ เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรกว่า 50 แห่ง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา นอกจากสหราชอาณาจักรแล้ว บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ ยังให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศต่างๆ อีกมากมายและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ แคนนาดา สิงคโปร์ และ ดูไบ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ มีประสบการณ์จริงในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ อีกทั้งมีความรู้และพร้อมที่จะนำประสบการณ์เหล่านี้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนด้วยความเต็มใจและเป็นกันเอง ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน จากการให้บริการที่ดีตลอดมา ดังคำว่า “อุ่นใจให้เราดูแล” เพราะ บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ ได้ตระหนักดีว่า การให้บริการไม่ใช่เพียงแค่ทำเรื่องให้นักเรียนเดินทางได้แต่เราจะอยู่เคียงข้างและคอยช่วยเหลือจนถึงวันที่นักเรียนได้นำความสำเร็จกลับมา การบริการของ บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ เริ่มตั้งแต่ แนะนำหลักสูตร แนะนำมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ ดำเนินการสมัครเรียน เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานติดตามผล จัดทำเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ติดต่อที่พักและรถรับสนามบิน นอกจากนี้แล้ว บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ ยังเป็นศูนย์สอบตรงและสอบสัมภาษณ์ตรงให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งอีกด้วย ซึ่งบริการทั้งหมดนี้ บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น"

Branch information