เอ็ม.เอ.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
Home » members » เอ็ม.เอ.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
OEC GLOBAL EDUCATION logo

เอ็ม.เอ.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Address

989 ชั้น 11 Unit A1/2 อาคารสยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Telephone

Program Specialization

High School Exchange
Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Japan

About Company

"ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ"

Branch information

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ สาขาศรีราชา

Address
Telephone
Fax
Line ID
อีเมล