Q&A คำถาม-คำตอบเรื่องทุนศึกษาต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ - Tieca
Home » Scholarships » Q&A คำถาม-คำตอบเรื่องทุนศึกษาต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์

Q&A คำถาม-คำตอบเรื่องทุนศึกษาต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์

admin
October 17, 2020

Q : ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ม. 3 จะจบม. 3 เดือนมีนาคมปีหน้า สามารถสมัครได้ไหมคะ
A : ได้ค่ะ แต่จะต้องมีอายุเกิน 16 ปี ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วยนะคะ

Q : เรียนอยู่มหาวิทยาลัยสมัครได้ไหมะคะ
A : กรุณาอ่านคุณสมบัติของผู้สมัครอีกครั้งนะคะ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 8 ข้อตามที่ระบุไว้ คือผู้ที่มีสิทธิ์สมัครทุกคนค่ะ
คณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครอีกครั้ง และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซท์ของสมาคม ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558

Q : เกรดเฉลี่ยได้ 3.0 พอดี สมัครได้ไหมคะ
A : ได้ค่ะ ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.0 นับจากปีการศึกษาสูงสุด เช่นถ้าตอนนี้อยู่ม. 4 กำลังจะขึ้นเทอมที่ 2 จะดูจากเกรดเฉลี่ยของ ม.3 ค่ะ

Q : ตอนนี้อยู่ม. 5 เทอมที่ 2 จะต้องเอาผลการเรียนตั้งแต่ม.อะไรคะ
A : ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 3 ปีล่าสุด ม. 2 , ม3 และม.4 ค่ะ เพราะม.5 ยังไม่ครบปีการศึกษา

  • กรณีที่ผลการเรียนเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษ

Q : สามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากได้ทุนไหน
A : ได้ค่ะ ให้เรียงลำดับทุนที่สนใจ 3 อันดับ กรอกลงในใบสมัครได้เลยค่ะ

Q : จากรายละเอียดที่ระบุว่า “เรียนคอร์ส Diploma 8 เดือน และค่าเรียนคอร์ส Foundation 2 เดือน และศึกษาต่อคอร์สปริญญาตรีอีก16-24 เดือน” แต่ลูกยังเรียนอยู่ชั้นม. 4 ยังไม่จบมัธยมปลาย ไม่ต้องไปเข้าเรียนมัธยมปลายที่สิงคโปร์ก่อนหรือคะ ยังไม่จบม.ปลายแล้วจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้หรือคะ
A : ไม่จำเป็นต้องจบมัธยมปลายค่ะ เพราะคอร์สได้รับการออกแบบมาให้นักเรียนที่จบ ม. 3 แล้ว แต่ยังไม่จบ ม. 6 จะต้องเรียน Foundation ทุกคนค่ะ

Q : มหาวิทยาลัยที่ให้ไปเรียนนี้เป็นของรัฐบาลหรือเอกชนคะ ranking เป็นยังไงคะ ปริญญาที่ได้เหมือนกับการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นไหมคะ
A : สถาบัน Kaplan เป็นสถาบันเอกชนค่ะ แต่ได้นำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรัฐบาลอังกฤษ ออสเตรเลีย และ ไอร์แลนด์มาสอน
เพราะฉะนั้น ปริญญาบัตรที่ได้ จึงเป็นปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศดังกล่าวตามแต่ทุนที่เลือกไว้ค่ะ
ส่วน ranking ให้ดูจากมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะได้วุฒิบัตรเป็นหลักนะคะ

Q : ทุนที่ได้ จะให้จนเรียนจบได้วุฒิปริญญาตรีใช่ไหมคะ
A : ใช่ค่ะ วุฒิที่ได้คือปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยตามที่ตอบไว้ในคำถามก่อนหน้าค่ะ

Q : เป็นวิทยาเขตที่สิงคโปร์แล้วจะเหมือนมหาวิทยาลัยไหมคะ
A : ไม่ค่ะ จะเป็นรูปมหาวิทยาลัยในเมือง หรือ city campus

Q : กรอกใบสมัครเป็นภาษาอะไรคะ
A : ภาษาอังกฤษค่ะ

Q : อยู่ต่างจังหวัด จะสมัครได้อย่างไรคะ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ไหมคะ
A : ไม่ได้ค่ะ ต้องมาสมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสารที่กรอกครบถ้วนแล้วค่ะ ในงาน TIECA World High School Fair ครั้งที่ 30 ณ. โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น.

Q : พอดีวันที่ 21 ไม่ว่างค่ะ ให้เพื่อนมายื่นใบสมัครแทนได้ไหมคะ
A : ไม่ได้ค่ะ ต้องมาสมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสารที่กรอกครบถ้วนแล้วค่ะ ไม่สามารถให้คนอื่นมายื่นแทนนะคะ

Q : วันสมัครที่งานต้องใส่ชุดนักเรียนไหมคะ
A : ใส่ชุดอะไรก็ได้ค่ะ ให้เหมาะสมตามกาละเทศะ

Q : ข้อสอบแนวไหน หรือประมาณไหนคะ เป็นข้อเขียนหรือวงกลมคะ มี listening ไหมคะ
ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรายละเอียดของข้อสอบ แจ้งให้ทราบได้เพียงว่าข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษแบบปรนัย และ อัตนัย

Q : การสอบข้อเขียนแบ่งตามระดับชั้นไหมคะ เพราะน้องม. 4 จะสู้ม. 6 ได้เหรอคะ
A : ข้อสอบไม่แบ่งเป็นระดับชั้นค่ะ แต่จะดูศักยภาพทางภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะ

Q : หากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว ต้องไปสอบสัมภาษณ์พร้อมกับผู้ปกครอง จะสัมภาษณ์เป็นภาษาอะไรคะ
A : สัมภาษณ์ผู้ปกครองเป็นภาษาไทย แต่สัมภาษณ์นักเรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

Q : ปีหน้าจะมีทุนนี้อีกไหมคะ
A : ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ค่ะ กรุณาติดตามข่าวบนเว็บไซท์และ Facebook ของสมาคมเป็นระยะนะคะ

Q : ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมที่บอกว่าค่าอาหารกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว จะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่คะ
A : ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้จ่ายของแต่ละบุคคลเลยค่ะ แต่แนะนำให้มีเงินขั้นต่ำ SGD800 หรือประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนค่ะ

Q : ถ้าไปเรียนแล้วไม่ชอบสาขาวิชาที่เลือกไป สามารถย้ายสาขาได้ไหม
A : ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ Kaplan เป็นหลักค่ะ

Q : ระหว่างเรียนอยู่ที่สิงคโปร์ สามารถบินกลับมาเยี่ยมบ้านที่ไทยได้ไหมคะ
A : ได้ค่ะ ในช่วงที่โรงเรียนหยุด แต่ทางเราจะจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินไป-กลับสิงคโปร์ให้เพียง 1 ใบเท่านั้น

Recommended Platinum & Gold Partner