fbpx
thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

Pacific Premiere Consulting Group Co., Ltd.

ABOUT COMPANY

บริษัทแปซิฟิค พรีเมียร์ คอนซัลติ้งกรุ้ป เป็นศูนย์แนะนำการศึกษาต่อประเทศแคนาดา ได้รับการก่อตั้งในปี 2011 มีสาขาที่เมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย และ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

BRANCH
แคนาดา
PROGRAM AND COUNTRY OFFERS
  • Language Program
  • High School
  • Undergrad/ Graduate
  • Work and Travel/ Study
  • Canada