fbpx
thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

Key Education Co., Ltd.

ABOUT COMPANY

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ Key Education บริการให้คำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับชั้น ในประเทศ อเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มอลตา สเปน ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์

 • – เรียนภาษาระยะสั้น ( Summer Camp)
 • – จัดหาที่พักที่สะดวกปลอดภัย จัดหาเจ้าหน้าที่รับ-ส่งที่สนามบิน รวมถึงให้คำแนะนำเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • – บริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน และดำเนินการด้านวีซ่า เจ้าหน้าทุกท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์

การทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศต่างๆ และมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศมาก่อน เราจึงพร้อมที่จะให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและเป็นกันเอง เพื่อให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด ทั้งเรื่องของการเรียน การใช้ชีวิตต่างแดน และ การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เพื่อให้น้องๆ ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจ

PROGRAM AND COUNTRY OFFERS
 • Language Program
 • High School
 • Language/ Summer Course
 • Undergrad/ Graduate
 • Australia
 • Canada
 • Malta
 • New Zealand
 • Philippines
 • Singapore
 • UAE
 • UK
 • USA