รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 - Tieca
Home » Tieca Activities » รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

admin
October 7, 2020

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ หรือ TIECA ได้รับรางวัล 3 รางวัล จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และทีมที่ปรึกษา (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559
รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ประจำปี 2559
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

Recommended Platinum & Gold Partner