เพื่อประโยชน์กับลูก,หลาน และเหลน ที่เป็นคนดี-คนเก่ง และขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะเป็นคนดีแก่สังคมสืบไปครับ

อ่านเพิ่มเติม