ตุลาคม 2021 - สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
TIECA Study Abroad  Virtual Fair 36th

TIECA Study Abroad Virtual Fair 36th

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่สนใจในการศึกษาต่อต่างประเทศ เข้าร่วมงาน TIECA Study Abroad Virtual Fair 36th ฟรี